Korporativ kreditlashning umumiy shartlari

Bankning vakolatli organi/shaxs quyidagi sabablarga koʻra kredit berishni rad etish huquqiga ega:

•    Amaldagi qonunchilik xujjatlariga yoki bankning ichki tartiblariga zidligida;
•    Mijozning moliyaviy holati qoniqarsiz boʻlganda yoki mijoz boʻyicha moliyaviy boʻlmagan salbiy holat aniqlanganda;
•    Mijoz soʻrayotgan shartlar (masalan foiz stavkasi yoki taʻminot sifatida/miqdori) Bankning ichki xujjat bilan belgilangan shartlarga mos kelmaganda;
•    Mijozning yuridik xujjatga muvofiq boʻlmaganda, uning xuquqlari va vakolatlari shubha uygʻotganda;
•    Mijozning salbiy kredit tarixiga ega ekanligi;
•    Kredit portfeli tarkibi (muddatlar, risk diversifikasiyasi v.b.) omillar sababli kredit berish imkoni boʻlmagan holatda;
•    Bankda kredit ajratish uchun resurs mavjud boʻlmaganda;   
•    Kredit talabi Bankning qisqa va uzun muddatli strategik maqsadlarga mos boʻlmaganda.

12/07/2021