Bankamız Tarihçesi

25 yıl devamında istikrarlık

Ülkenin mali haritasında   “Özbek-Türk Bankası” Halka Kapalı Anonim Şirketi,  yabancı yatırımlar iştirakı ile kurulan  ticari bankalar arasında ilk mali kredi kurumu olmuştur.  Banka, 1993 yılında  iki büyük bankaların, T.C. Ziraat Bankası A.Ş ile Özbek  ticari bankası “Agrobank” halka açık anonim Şirketinin sermaye iştirakı ile kurulmuştur.  

Yirmi yıllar sırasında Özbek-Türk Bankası, Özbekistan Cumhuriyetinin en başarılı bankalarından biri olarak kendini  gösterebilmiştir. 

Sürekli gelişmeye hevesi ve ekibin yüksek profesyonelliği, bunun  güvencesi olmuştur ve  bankacılık sektöründe bizim istikrar bir konumumuzda parlak bir şekilde kendi göstermektedir. Şu anda banka, daha da başarılı olma imkanını verecek  ve müşteriler için yeni avantajların oluşturulmasına neden olabilecek  gelişmenin yeni bir aşamasındadır.   

Şu anda banka faaliyetine en azında iki etken etkilemektedir.  Birincisi,  geniş tecrübesi  ve hizmetlerin kalitesi uzun zamandır  dünya mali bankacılık pazarında  genel olarak tanınan  Türkiye Cumhuriyetinin en eski bankalarından  olan Ziraat Bankasının işlemleri yapma  detayları, onun faaliyetine  katılmıştır.  İkinci etken,  Taşkent’te akkredite olan Türk Şirket temsilcilikleri ve Ortak Özbek-Türk Şirketlerin gelişmesine  faal olarak desteği sayılır. 

Özbekistan-Türk Bankası, ülkede 20 yıldır aktif olarak faaliyet gösteriyor ve Özbekistan Cumhuriyeti de, dünyanın çeşitli ülkeleri iş çevreleriyle uzun ve başarılı bir şekilde işbirliği yapıyor ve aktif olarak gelişen modern sanayi sektörüne sahip bir ülke olarak kendisini göstermektedir.

Banka, daha çok kurumsal segmende faal çalışan bankaların üniversal  kategorisine aittir.   İşletmelere kredi verme söz konusudur, ve öncelikle Özbek-Türk  ortaklık şirketleri, Küçük ve Orta ölçekli (KOBİ)  işletmeleri, bireysel  girişimcilere kredi verme,  ihracat ve ithalat işlemleri yapma ve yerine getirme konusundan bahsediyoruz. 

Özbekistan topraklarında faaliyet gösterdiğimiz ve ortak bir banka olduğumuz için, tüm Özbek ticari bankalarının piyasa faaliyetleri ana ilkelerinin korunması ve güçlendirilmesine dayanan bankacılık sektörüne yönelik devlet politikası bizim için de geçerlidir. Yani, ülke bankalarının her birinde meydana gelen süreçleri etkilemek için dolaylı yöntemler kullanılır. Bu da, Özbekistan’da onaylanan ve uygulanan yasal ve düzenleyici standart  esas  mevzuat temelinde çalıştığımız anlamına gelir. 

Bunlar, faaliyetler için yeterli ve kabul edilebilir mekanizmalar ve araçları geliştirmemize olanak tanır - yani, bu normal bir standart bankacılık hizmetler takımıdır. Gelişmiş bankacılık teknolojilerinin kullanımı, esnek tarifelerin uygulanması, müşterilerin iş özelliklerine bireysel bir yaklaşım, bankacılık hizmetlerin dinamik büyümesine yol açar. Sonuçta, bankacılığın iki stratejik yönelimlerinin, yani  kurumsal ve perakende yöneliminin gerçek gelişimi oluyor. Bu da, ilk önce, hizmet yelpazesinin genişletilmesini, pazar ihtiyaçlarına uygun olarak yeni bankacılık ürünlerinin geliştirilmesini ve ülkemizin topraklarında ve yurt dışında da uluslararası standartlara göre hizmet verme kapsamında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı içerir.

30 Kasım 2017 tarihinde Ziraat Bankası,  «UTBANK» A.Ş. hisse senetlerin alım satımı ile ilgili yapılan işlem sonucunda  “Agrobank”a ait olan %50 hisselerin tamamını satınalıp,  Özbek Türk Bankasının tam sahibi oldu.    

İşlem  tamamlanması ile «UTBANK» A.Ş.’inin tek hissedarı olan Türk devlet bankası “Ziraat Bankası”,  banka  adının «Ziraat Bank Uzbekistan» olarak değiştirilmesine karar vermiştir. 

Türk tarafı ile yatırılan yatırımlar, yatırım ortamının pekiştirilmesine yönelik Özbekistan’ın daha sonraki gelişimi üzere faaliyetler stratejisinden bir yönelimin uygulanması üzere yapılan çalışmaların sonucudur.   

«Ziraat Bank Uzbekistan»’ın tek hissedarı olan  Türk Devlet Bankası “Ziraat Bankası”,  bir buçuk yüzyıllıktan fazla  tarihe  sahiptir. 

Türkiye’nin en büyük kredi  kuruluşudur.  Ziraat Bankası,  Türkiye Cuhuriyetinde 1800’ü aşkın Şubeleri ile, en çok dallanmış şube zincirine sahip olarak  kendi müşterilerine kurumsal, ticari, ziraat  yönelimlerinde ve perakende satışta hizmetleri vermektedir.  

Ziraat Bankası;  ister ulusal, ister dünya çapında  güçlüü mali kuruluştur.  Ziraat Bankası, dünyanın 19 ülkesinde Şube  ve iştirak bankalarına sahiptir.   

Üstelik,  Ziraat Bankası  mali kiralama, emeklilik fonları, sigorta, menkul kıymetler, yatırım bank işlemleri, portföy yatırımları ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda kendi faaliyetini yürüten ve Ziraat Finans Grubuna giren  bağlı şirketlere sahiptir.  

29.03.2021