Tüketiciler için

Sayın müşterilerimiz!

Banka ofisleri ve Şubelerindeki Döviz Bürolarında kasa servisi ve işlemleri için çalışma saatleri değişti, yani:

- Nakit alımı ve para çekme 09:30-17:00 saat arasında yapılır (öğle arası  13:00-14:00 arasında);

- Döviz bürolarında döviz alım satımı 09:30-17:30 saat arasında (öğle arası 13-00-14-00 arasında) yapılır.

********
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 
BANKALAR VE BANKACILIK FAALİYET HAKKINDA KANUNU 
Madde 65. Bankacılık hizmetlerin verilmesi 
Bankacılık hizmetlerinin tüketicileri bir banka ve bankacılık hizmetlerini seçmekte özgürdür. Bankalar, tüketicinin talebi üzerine, kendisine bankacılık hizmetleri verme şartları ile tanışma fırsatını sunmalıdır.
Bir banka, bir bankacılık hizmetini veya ürününü elde etme koşulu olarak, bir kişiyi başka bir bankacılık hizmetini veya bir bankanın veya başka bir üçüncü tarafın ürünü almaya zorlayamaz.

Bankacılık hizmeti Tüketicileri ile karşılıklı ilişkileri uygulanmasında bankaların faaliyetlerine aranan asgari gereklilikler hakkında Yönetmelik

Bankacılık hizmetleri tüketici haklarının korunması (ilgili yasa maddeleri)

Başvuru kuralları

Vatandaşların kabul programı

Yargılama öncesi anlaşmazlıkların çözümü için fırsatlar ve yöntemler

10.11.2023