Hisobotlar

2022 yil uchun yillik hisobot

2022 yil to'rtinchi chorak yakuni bo`yicha hisobot

2021 yil to'rtinchi chorak yakuni bo`yicha hisobot

2021 yil ikkinchi chorak yakunlari bo`yicha hisobot

2020 yakuni bo'yicha yillik hisobot

2020 yil to'rtinchi chorak yakuni bo`yicha hisobot

2019 yil to'rtinchi chorak yakuni bo`yicha hisobot

2019 yakuni bo'yicha yillik hisobot

2019 yil uchinchi chorak yakuni bo`yicha hisobot

2019 yil ikkinchi chorak yakunlari bo`yicha hisobot

2019 yil birinchi chorak yakunlari bo`yicha hisobot

06/11/2023