Taşıt kredisi

Krediler, ancak Özbekistan Cumhuriyetinde üretilen taşıtların satın alınması amacında  taşıtları üreten /satan kuruluşlara para transfer yoluyla  Özbekistan Cumhuriyeti ulusal para cinsinde verilir.

İlk ödeme tutarı,  satın alınacak aracın bedelinden en az yüzde 30 (otuz)  oranında olmalıdır. 

Taşıt satın almak için bireysellere Banka tarafından tahsis edilecek asgari kredi miktarı, kredi işlem günü Özbekistan Cumhuriyetinde  tanzim edilen 1500 (bin beş yüz) temel hesap oranından aşmayan miktarda belirlenir. 

Krediler, 3 (üç) yıl süreye verilir.  

Kredi işlemleri için gerekli belgeler listesi: 

  • Başvuru sahibi ile ortak alıcının pasaport aslı; 
  • Taşıt  alım satım sözleşmesi;

Teminat olarak Banka, pazar fiyatı satın alınacak araçtan daha düşük olmayan  diğer  bir aracı  veya taşınmaz mal varlığını  kabul edebilir.  

Krediyle satın alınacak aracın rehin teminatı olacaksa, diğer mal varlığı iktisap edilene kadar geçici teminat olarak kabul edilebilir.

Aracın maliyeti teminat koşullarını karşılamak için yeterli değilse, Banka rehin teminatı olarak ek teminat talep edebilir (diğer araç veya gayrimenkul, kişilerin kefilliği, kredi konusunda temerrüde düşme riski poliçesi).

Kredi faiz oranları:

1-12 ay - 22%;

13-24 ay - 23%;

25-36 ay - 24%

7.10.2021