Perakende Kredi Tahsis için Genel Şartlar

Perakende Kredi tahsisi ve/veya   bireysellerin borçlu/ kefillik kabul kuralları 

Perakende kredi tahsisi için  aşağıdaki gibi  gerçek kişilerden başvuru dilekçeleri kabul edilebilir, ayrıca  ortak alıcılar ve kefiller, aşağıdaki gibi kurallara uymalıdır: 

1. Sabit maaş ve diğer ödeneklere sahip bireyseller:

 • Devlet kurumları memurları;
 • Özel sektör çalışanları;

2. Başvuru sahibinin çalıştığı işletme ve şirket faaliyet süresi,  en az bir yıl olmalı  ve son altı ay içerisinde  istikrarlı şekilde teşbik ödemelerine sahip olmalıdır;

3. Son 6 ay içerisinde faaliyette bulunan bireysel girişimciler;

4. Son 6 ay içerisinde faaliyette bulunan Şirket Ortakları ve  kurucuları;

5. Bankada mevduatları bulunan ve kiradan kar kazanan  müşteriler. 

 • Bu bankada en az altı ay sürelik mevduat hesapları bulunan müşteriler;
 • Kiradan kazanılan müşteri gelirleri, Banka aracılığıya gerçekleşmelidir;

6. Özbekistan Cumhuriyetinde çalışan yabancı uyruklu vatandaşlara krediler,  Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşlığının mevcut olması halinde ve Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşının bir kefilliğinin bulunması şartıyla  verilebilir;

7. Para teminatı ile tahsis edilecek kredilerde, yukarıda adı geçen   şartlar geçerli değildir; 

Perakende kredi tahsisi ve/veya  bireysellerin borçlu/ kefillik kabul kuralları aşağıdakilere uygulanamaz:

 • Özbekistan’da  oturmayan Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşlarına;
 • Bankamızda veya diğer bankalarda kendisinin ve/veya eşinin vadesi gecikmiş borçları olan kişilere;
 • mevzuata uygun 18 yaşını doldurmayan ve/veya reşit olmayan kişilere (ayrıca adı geçen bu kişilere velileri aracılığıyla  krediler verilemez);
 • olumsuz kredi notuna sahip veya hesabına haciz konulan kişilere;
 • lehinde mehkeme davaları açılan işletmeler, kurucular, ortaklar, ayrıca sözkonusu şirketlerin çalışanlarına;
 • sorunlu kredileri olan kişilere (söz konusu kişilere yeni kredi tahsis edilemez, var olan kredisi vadesinden önce ödettirilir);
 • bankamızda ve/veya diğer bankalarda sorunlu kredi kapatma süresi  6 aydan az  süreyi oluşturan ve sözkonusu kredi borcunu kapatan kişilere;  
 • kredi vade bitiminde yaşı 60 yaş üzerinde olacak kişilere;
 • mikro kredi (overdraft) almak için başvuru sırasında yaşı 60 yaş üzerinde olan kişilere;
 • Yürürlükteki mevzuat ile öngörülen  krediler hariç, Gözetim kurulu, Teftiş Komisyonu  üyeleri ve banka elemanları;
 • Taşıt  kredisi   verilmesi sırasında  taşıtların alım satımı ve kira işlemleri ile meşgul olan kişilere;
 • Vekaletname üzerinden kredi almak için başvuran kişilere;
 • Gayrı menkul malların satın alınması için kredi tahsis sırasında,  taşınmaz mal varlığının alım satımı, mal varlığının inşaatı ve  ardından satışında katılan kişilere, ayrıca  adı geçen bu kişilerle risk altında bulunan kişilere. 

Kredi, sözkonusu taşınmaz mal varlığının kendi ihtiyacı için satınalması gerekçelenirse sözkonusu kişilere Bankanın onayı ile verilebilir. 

14.07.2021