İpotek kredisi

İpotek kredileri,  daimi kayıtlı ikametgahı bulunan ve faaliyeti sonucunda elde edilen kazancı olan Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşlarına verilir.

İpotek kredi şartları 

İlk ödeme,  konut binasında veya çok katlı apartmanda satınalanacak konut bedelinden en az %25 (yirmi beş) miktarındadır. 

Kredi tutarı,  kredi işlem  günü Özbekistan Cumhuriyetinde tanzim edilen   3 000 (üç bin) temel hesap oranından aşmamalıdır. 

Kredi, 10 (on) yıl süreye verilir. 

İpotek işlemleri için gerekli belgeler listesi: 

  • Başvuru sahibi ile ortak alıcının pasaport aslı; 
  • Satın alınacak daire alım satımı hakkındaki ön sözleşme;
  • Satın alınacak dairenin değerlendirme belgesi;
  • Satın alınacak daireye ait kadastro belge kopyası.

Kredi faiz oranları:

25-60 ay - 23.5%;

61-84 ay -  24%;

85-120 ay - 25%;

0,00 UZS
4.03.2022