İpotek kredisi

Kredi verme koşulları ve temel parametreler

 

1.1.

Tüketici kredisinin özellikleri

Vadeli kredi

 

1.2.

Kredi ürünün adlanışı

Konut kredisi

 

1.3.

Vatandaşlık şartı

Özbekistan Cumhuriyeti'nde ikamet eden ve non-resident olan

 

1.4

Kredi ürününün amacı

Ev satın almak için

 

1.5

Kredinin para birimi

UZS

 

1.6

Süresi

Ödemesiz süre hariç azami süre 120 (Yüz yirmi) aydır

 

1.7

Faiz oranı / Peşınat

  Faiz oranı

  25-60 ay                     

61-84 ay                     

85-120 ay                     

 

  Peşınat oranı %25

  %25,5

%26

%28

 

  Resmi geliri olmayan kişiler için peşınat  oranı  (>=%30) *

 %25,5

 %26

 %28

 

Resmi geliri olmayanlar için başlangıç katkı payı en az %30 olması gerekmektedir.

 

 

1.8

 

 

Kredi almak isteyeninin yaptığı kredi başvurusunu değerlendirme ve bu başvuru hakkında karar verme koşulları süresi

10 (on) iş gününe kadar (tüm belgelerin sunulması dürumunda)

 

 

1.9

 

Kredinin azami tutarı

Maksimum kredi tutarı 2.650 Temel Hesaplama Oranı kadardır - 1.853.000.000 (Bir milyar sekiz yüz elli üç milyon) UZS

 

1.10

Gereken belgeler

 • Borçlunun ve ortak borçlunun kimlik belgesinin orijinali (Pasaport, kimlik kartı, ikamet belgesi vb.);

• Satın alınacak konutun satışına ilişkin ön sözleşme;

• Satın alınacak konutun piyasa değerine dair belge;

• Satın alınacak konutun kadastro kopyası;

• Borçlunun ortalama aylık gelirine dair bilgiler, banka tarafından özel ağlar aracılığıyla bağımsız olarak elektronik ortamda elde edilir. Borçlunun ortalama aylık gelirinin belirlenmesi mümkün olmadığında, borçludan gelirin kaynaklarını doğrulayan belgeler talep edilebilir.

 

1.11

   

Teminat türü

  • Kredi tutarı %115'inden az olmamak kaydıyla satın alınan araçlar veya diğer varlıklar için gayrimenkul ipoteği, üçüncü şahıslara kefalet, ve kredi temerrüt risk sigortası poliçesi talep edilmektedir.

  • Kadastro belgeleri hazır olmayan konutların satın alınması için alternatif taşınmaz ipoteklerinin sağlanması gerekmektedir.

 

1.12

Kredi almak isteyen müşterilerimizle ilgili koşullar

• Kredi başvurusu esnasında 21 ile 60 yaş arasında olması;

• Olumsuz kredi geçmişinin olmaması;

• Banka veya kredi kuruluşlarından vadesi geçmiş borçlarının olmaması; • Müşterinin aylık ortalama gelirine göre, mevcut kredi ödemelerinden ve diğer zorunlu ödemelerden kalan meblağın %60 i kredinin anapara ve faiz ödemelerinin ödenmesine yönlendirilecektir;

• Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişinin borcu olduğunda, işyerine bağlı olan Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı kefil talep edilebilir.

• Kişiler, resmi geliri olmayan durumda olduklarında kredi başvurularında ödeme gücünü destekleyecek gayri resmi gelirlerini belirterek başvuruda bulunabilirler. Bu gelirler, banka hesap numaraları aracılığıyla iletilir.

 

1.13

Ortak kredi almak isteyen müşterilerimizle ilgili koşullar

• Kredi başvurusu esnasında 21 ile 60 yaş arasında olması;

• Olumsuz kredi geçmişinin olmaması;

• Banka veya kredi kuruluşlarından vadesi geçmiş borçlarının olmaması;

• Müşterinin aylık ortalama gelirine göre, mevcut kredi ödemelerinden ve diğer zorunlu ödemelerden kalan meblağın %60 i kredinin anapara ve faiz ödemelerinin ödenmesine yönlendirilecektir;

 

1.14

Kredi tahsis formu

Satış sözleşmesine dayalı olarak satıcının hesabına nakit olmayan para transferi

 

1.15

Kredi tahsis kararının geçerlilik süresi

30 (otuz) gün

 

 

1.16

 

Ara ödemelerin periyodikliği

Her ay

 

1.17

Ödeme şekli

Yıllık veya farklılaştırılmış ödeme

 

 

 

0,00 UZS
7.06.2024