Yabancı dövizde mevduat hesapları

USD (ABD doları) bireysel vadelı mevduat ürünleri

(08.10.2021 yıl itibariyle yürürlüğe geçer)

«Alternatif-3» 

 • Yatırılması gereken en az tutar - 2000 (iki bin) ABD Doları;
 • Vade - 1 (bir) ay;
 • Faiz - %2 (yıllık);
 • Mevduat nakit olarak veya nakit dışı (örn:hesaba havale) kabul edilebilir;
 • Faiz ödemesi aynı döviz cinsinden aylık olarak yapılır;
 • Vade içerisinde mevduata ilave yapılması kabul edilmez;
 • Vade içerisinde mevduattan kısmi çıkışlara izin verilmez;
 • Vade içerisinde mevduatın müşteri tarafından tamamen veya kısmen çekilmesi durumunda müşteriye hiçbir faiz ödemesi yapılmaz;
 • Faiz ve ana para geri ödemesi mevduatın açıldığı döviz türünden yapılır;
 • Mevduata işleyen faiz üzerine tekrar faiz işletilmez;
 • Mevduattan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, çekimin yapılacağı günün en az 10 iş günü öncesinde müşteri yazılı olarak Bankayı bilgilendirmelidir.
«Efektif-5» 
 • Yatırılması gereken en az tutar - 2000 (iki bin) ABD Doları;
 • Vade - 3 (üç) ay;
 • Faiz - %2.5 (yıllık);
 • Mevduat nakit olarak veya nakit dışı (örn:hesaba havale) kabul edilebilir;
 • Faiz ödemesi aynı döviz cinsinden aylık olarak yapılır;
 • Vade içerisinde mevduata ilave yapılması kabul edilmez;
 • Vade içerisinde mevduattan kısmi çıkışlara izin verilmez;
 • Vade içerisinde mevduatın müşteri tarafından tamamen veya kısmen çekilmesi durumunda müşteriye hiçbir faiz ödemesi yapılmaz;
 • Faiz ve ana para geri ödemesi mevduatın açıldığı döviz türünden yapılır;
 • Mevduata işleyen faiz üzerine tekrar faiz işletilmez;
 • Mevduattan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, çekimin yapılacağı günün en az 30 iş günü öncesinde müşteri yazılı olarak Bankayı bilgilendirmelidir.
«Tasarruf-3»
 • Yatırılması gereken en az tutar - 2000 (iki bin) ABD Doları;
 • Vade - 6 (altı) ay;
 • Faiz - %3,25 (yıllık);
 • Mevduat nakit olarak veya nakit dışı (örn:hesaba havale) kabul edilebilir;
 • Faiz ödemesi aynı döviz cinsinden aylık olarak yapılır;
 • Vade içerisinde mevduata ilave yapılması kabul edilmez;
 • Vade içerisinde mevduattan kısmi çıkışlara izin verilmez;
 • Vade içerisinde mevduatın müşteri tarafından tamamen veya kısmen çekilmesi durumunda müşteriye birikmiş faiz ödemesi yapılmaz;
 • Faiz ve ana para geri ödemesi mevduatın açıldığı döviz türünden yapılır;
 • Mevduata işleyen faiz üzerine tekrar faiz işletilmez;
 • Mevduattan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, çekimin yapılacağı günün en az 30 iş günü öncesinde müşteri yazılı olarak Bankayı bilgilendirmelidir.
«Yatırım-2»
 • Yatırılması gereken en az tutar - 2000 (iki bin) ABD Doları;
 • Vade - 12 (oniki) ay;
 • Faiz - %4 (yıllık);
 • Mevduat nakit olarak veya nakit dışı (örn:hesaba havale) kabul edilebilir;
 • Faiz ödemesi aynı döviz cinsinden aylık olarak yapılır;
 • Vade içerisinde, ilk 3 (üç) ay boyunca mevduata ilave yapılması mümkündür;
 • Mevduata eklenebilecek ilave mevduatın en az tutarı - 500 (beş yüz) ABD Doları;
 • Vade içerisinde mevduattan kısmi çıkışlara izin verilmez;
 • Vade içerisinde mevduatın müşteri tarafından tamamen veya kısmen çekilmesi durumunda müşteriye birikmiş faiz ödemesi yapılmaz;
 • Faiz ve ana para geri ödemesi mevduatın açıldığı döviz türünden yapılır;
 • Mevduata işleyen faiz üzerine tekrar faiz işletilmez;
 • Mevduattan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, çekimin yapılacağı günün en az 30 iş günü öncesinde müşteri yazılı olarak Bankayı bilgilendirmelidir.
 «Garanti-3»
 • Yatırılması gereken en az tutar - 2000 (iki bin) ABD Doları;
 • Vade - 18 (onsekiz) ay;
 • Faiz - %5,00 (yıllık);
 • Mevduat nakit olarak veya nakit dışı (örn:hesaba havale) kabul edilebilir;
 • Faiz ödemesi aynı döviz cinsinden aylık olarak yapılır;
 • Vade içerisinde, ilk 6 (altı) ay boyunca mevduata ilave yapılması mümkündür;
 • Mevduata eklenebilecek ilave mevduatın en az tutarı - 500 (beş yüz) ABD Doları;
 • Vade içerisinde mevduattan kısmi çıkışlara izin verilmez;
 • Vade içerisinde mevduatın müşteri tarafından tamamen veya kısmen çekilmesi durumunda müşteriye birikmiş faiz ödemesi yapılmaz;
 • Faiz ve ana para geri ödemesi mevduatın açıldığı döviz türünden yapılır;
 • Mevduata işleyen faiz üzerine tekrar faiz işletilmez;
 • Mevduattan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, çekimin yapılacağı günün en az 30 iş günü öncesinde müşteri yazılı olarak Bankayı bilgilendirmelidir.
«Premium USD-5»
 • Yatırılması gereken en az tutar - 2000 (üç bin) ABD Doları;
 • Vade - 36 (otuz altı) ay;
 • Faiz - %5,25 (yıllık);
 • Mevduat nakit olarak veya nakit dışı (örn:hesaba havale) kabul edilebilir;
 • Faiz ödemesi aynı döviz cinsinden aylık olarak yapılır, mevduat geri ödemesinin yapıldığı gün nihai hesaplaşma yapılır;
 • Vade içerisinde, ilk 24 (yirmidört) ay boyunca mevduata ilave yapılması mümkündür;
 • Mevduata eklenebilecek ilave mevduatın en az tutarı - 500 (beş yüz) ABD Doları;
 • Müşterinin vade içerisinde mevduattan kısmi çekim yapmak istemesi durumunda, faiz ödemesi aşağıdaki tarifeye göre yapılır:
- %4 (yıllık) – ilgili mevduatın ilk yatırıldığı günü izleyen 271 - 365 gün içerisindeki çekimlerde (365. gün dahil);
- %4,25 (yıllık) - ilgili mevduatın ilk yatırıldığı günü izleyen 366 - 450 gün içerisindeki çekimlerde (450. gün dahil);
- %5 (yıllık) - ilgili mevduatın ilk yatırıldığı günü izleyen 451 - 730 gün içerisindeki çekimlerde (730. gün dahil);
- %5,25 (yıllık) - ilgili mevduatın ilk yatırıldığı günü izleyen 731. gün veya sonrasındaki (vade sonuna kadar) çekimlerde;
- Mevduatın ilk yatırıldığı gün itibariyle 270 güne kadar (270. gün dahil) olan süre için mevduat sahibinin isteğiyle mevduat vadesinden önce kapatıldığında faizler ödenmez  ve önceden ödenmiş olan faizler mevduatın kapatılmasında iade edilecek ana paradan düşülür.

- Faiz, fonların mevduat hesabında bulunduğu gerçek günler esas alınarak ödenir;

 

 • Mevduattan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, çekimin yapılacağı günün en az 30 iş günü öncesinde müşteri yazılı olarak Bankayı bilgilendirmelidir.
 • Mevduata işleyen faiz üzerine tekrar faiz işletilmez.

- İlgili mevduat şartlarında kullanılan diller arasında farklılık olması durumunda Özbek dilinde olanı geçerlidir.

**********

 

Paralar, nakit ve nakit olmayan şekilde kabul edilir. 

Olmazsa olmaz şartı, kimliğini tasdik eden evrak ile   başvurulmasıdır. 

Mevduat  hesabı için paralar tüm Şubelerde, banka hizmetleri merkezlerinde, ayrıca "Ziraat Bank Uzbekistan" A.Ş. Operasyonel Yönetiminde kabul edilir.  

Banka Hizmetleri 09:00 - 17:00 arasında verilir. 

Daha detaylı bilgiler için  (+998 78) 147-67-67, 147-97-30  telefon numaralarına  veya  websitemizin  “Jivosite” uygulaması aracıyla  başvurabilirsiniz. 

Özbekistan Cumhuriyetinin “Bankalarda vatandaşların mevduatlarını koruma garantileri hakkındaki” Kanuna uygun, ticari bankalardaki mevduat hesaplarına konulan bireysellerin para meblağları, devlet tarafından korunuyor ve vatandaşların mevduatları üzere tazminatların ödenmesi ile ilgili güvenli  taahhütler mevzuat ile sağlanmakta olduğunu, ayrıca mevduat sahipleri ve paraları hakkındaki bilgilerin banka sırrı olduğunu hatırlatmak isteriz. 

 

7.10.2021