Ulusal para cinsinde mevduat hesapları

UZS bireysel vadeli mevduat ürünleri
(16.07.2021 yıl itibariyle yürürlüğe geçer)
«Likit-4» 

 

 • Yatırılması gereken en az tutar – 1.000.000 (bir milyon) UZS;
 • Vade - 1 (bir) ay;
 • Faiz - %11 (yıllık);
 • Mevduat nakit olarak veya nakit dışı (örn:hesaba havale) kabul edilebilir;
 • Faiz ödemesi aynı döviz cinsinden aylık olarak yapılır;
 • Vade içerisinde mevduata ilave yapılması kabul edilmez;
 • Vade içerisinde mevduattan kısmi çıkışlara izin verilmez;
 • Vade içerisinde mevduatın müşteri tarafından tamamen veya kısmen çekilmesi durumunda müşteriye hiçbir faiz ödemesi yapılmaz;
 • Faiz ve ana para geri ödemesi mevduatın açıldığı döviz türünden yapılır;
 • Faiz ödemesi nakit olarak veya mudinin banka kartına aktarılarak, Banka tarifelerine uygun olarak yapılır;
 • Mevduattan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, çekimin yapılacağı günün en az 10 iş günü öncesinde müşteri yazılı olarak Bankayı bilgilendirmelidir.
 «Fırsat-6» 
 • Yatırılması gereken en az tutar – 1.000.000 (bir milyon) UZS;
 • Vade - 3 (üç) ay;
 • Faiz - %16 (yıllık);
 • Mevduat nakit olarak veya nakit dışı (örn:hesaba havale) kabul edilebilir;
 • Faiz ödemesi aynı döviz cinsinden aylık olarak yapılır;
 • Vade içerisinde, ilk 30 (otuz) gün boyunca mevduata ilave yapılması mümkündür;
 • Mevduata eklenebilecek ilave mevduatın en az tutarı – 1.000.000 (bir milyon) UZS;
 • Vade içerisinde mevduattan kısmi çıkışlara izin verilmez;
 • Vade içerisinde mevduatın müşteri tarafından tamamen veya kısmen çekilmesi durumunda müşteriye hiçbir faiz ödemesi yapılmaz;
 • Faiz ve ana para geri ödemesi mevduatın açıldığı döviz türünden yapılır;
 • Faiz ödemesi nakit olarak veya mudinin banka kartına aktarılarak, Banka tarifelerine uygun olarak yapılır;
 • Mevduata işleyen faiz üzerine tekrar faiz işletilmez;
 • Mevduattan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, çekimin yapılacağı günün en az 30 iş günü öncesinde müşteri yazılı olarak Bankayı bilgilendirmelidir.
«Birikim-6»
 • Yatırılması gereken en az tutar – 1.000.000 (bir milyon) UZS;
 • Vade - 6 (altı) ay;
 • Faiz - %17 (yıllık);
 • Mevduat nakit olarak veya nakit dışı (örn:hesaba havale) kabul edilebilir;
 • Faiz ödemesi aynı döviz cinsinden aylık olarak yapılır;
 • Vade içerisinde, ilk 3 (üç) ay boyunca mevduata ilave yapılması mümkündür;
 • Mevduata eklenebilecek ilave mevduatın en az tutarı – 1.000.000 (bir milyon) UZS;
 • Vade içerisinde mevduattan kısmi çıkışlara izin verilmez;
 • Vade içerisinde mevduatın müşteri tarafından tamamen veya kısmen çekilmesi durumunda müşteriye hiçbir faiz ödemesi yapılmaz;
 • Faiz ve ana para geri ödemesi mevduatın açıldığı döviz türünden yapılır;
 • Faiz ödemesi nakit olarak veya mudinin banka kartına aktarılarak, Banka tarifelerine uygun olarak yapılır;
 • Mevduata işleyen faiz üzerine tekrar faiz işletilmez;
 • Mevduattan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, çekimin yapılacağı günün en az 30 iş günü öncesinde müşteri yazılı olarak Bankayı bilgilendirmelidir.
«Bereket-5» 
 • Yatırılması gereken en az tutar – 5.000.000 (beş milyon) UZS;
 • Vade - 12 (oniki) ay;
 • Faiz - %19 (yıllık);
 • Mevduat nakit olarak veya nakit dışı (örn:hesaba havale) kabul edilebilir;
 • Faiz ödemesi aynı döviz cinsinden aylık olarak yapılır;
 • Vade içerisinde, ilk 6 (altı) ay boyunca mevduata ilave yapılması mümkündür;
 • Mevduata eklenebilecek ilave mevduatın en az tutarı – 1.000.000 (bir milyon) UZS;
 • Vade içerisinde mevduattan kısmi çıkışlara izin verilmez;
 • Vade içerisinde mevduatın müşteri tarafından tamamen veya kısmen çekilmesi durumunda müşteriye hiçbir faiz ödemesi yapılmaz;
 • Faiz ve ana para geri ödemesi mevduatın açıldığı döviz türünden yapılır;
 • Faiz ödemesi nakit olarak veya mudinin banka kartına aktarılarak, Banka tarifelerine uygun olarak yapılır;
 • Mevduata işleyen faiz üzerine tekrar faiz işletilmez;
 • Mevduattan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, çekimin yapılacağı günün en az 30 iş günü öncesinde müşteri yazılı olarak Bankayı bilgilendirmelidir.
«Premium UZS-7»
 • Faiz - %20 (yıllık);
 • Vade - 18 (onsekiz) ay;
 • Yatırılması gereken en az tutar – 10.000.000 (On milyon) UZS;
 • Mevduat nakit olarak veya nakit dışı (örn:hesaba havale) kabul edilebilir;
 • Faiz ödemesi aynı döviz cinsinden aylık olarak yapılır, mevduat geri ödemesinin yapıldığı gün nihai hesaplaşma yapılır;
 • Vade içerisinde mevduattan kısmi çıkışlara izin verilmez;
 • Vade içerisinde, ilk 6 (altı) ay boyunca mevduata ilave yapılması mümkündür;
 • Mevduata eklenebilecek ilave mevduatın en az tutarı – 5.000.000 (On milyon) UZS;
 • Müşterinin mevduatı vadesinden önce kapatmak istemesi durumunda, faiz ödemesi aşağıdaki tarifeye göre yapılır:
- %15 (yıllık) – ilgili mevduatın ilk yatırıldığı günü izleyen 181 - 365 gün içerisindeki çekimlerde (365 gün dahil);
- %18 (yıllık) - ilgili mevduatın ilk yatırıldığı günü izleyen 366 - 450 gün içerisindeki çekimlerde (450 gün dahil);
- %20 (yıllık) - ilgili mevduatın ilk yatırıldığı günü izleyen 451 gün veya sonrasındaki (vade sonuna kadar) çekimlerde;
- Mevduatın ilk yatırıldığı gün itibariyle 180 güne kadar (180 gün dahil) olan süre için mevduat sahibinin isteğiyle mevduat vadesinden önce kapatıldığında faizler ödenmez ve önceden ödenmiş olan faizler mevduatın kapatılmasında iade edilecek ana paradan düşülür.

- Faiz, fonların mevduat hesabında bulunduğu gerçek günler esas alınarak ödenir;

 • Mevduattan vadesinden önce çekim yapılması durumunda, çekimin yapılacağı günün en az 30 iş günü öncesinde müşteri yazılı olarak Bankayı bilgilendirmelidir. 
 • Mevduata işleyen faiz üzerine tekrar faiz işletilmez.

********

Para yatırmak için  kimliğini teyit eden  veya ona eşdeğer evrakların  tevdi edilmesi gerekir;

Banka tarafından Müşteri Hizmetleri  09:00-13:00 ve 14:00-17:00 arasında verilir;

Mevduat hesabınızı  Ziraat Bank Uzbekistan A.Ş.’inin  her hangi bir Şubesinde ve ofisinde açabilirsiniz. 

Özbekistan Cumhuriyetinin “Bankalarda vatandaşların mevduatlarını koruma garantileri hakkındaki” Kanuna uygun, ticari bankalardaki mevduat hesaplarına konulan bireysellerin para meblağları, devlet tarafından korunuyor ve vatandaşların mevduatları üzere tazminatların ödenmesi ile ilgili güvenli  taahhütler mevzuat ile sağlanmakta olduğunu, ayrıca mevduat sahipleri ve paraları hakkındaki bilgilerin banka sırrı olduğunu hatırlatmak isteriz. 

16.07.2021