Kariyer olanakları

Eğer aşağıda verilen iş fırsatları ile ilgileniyorsanız, lütfen geri bildiriminizi nyusupova@ziraatbank.uz.uz e-mail adresine gönderebilirsiniz. 

Telefon: +99878 147-96-13; 147-96-15;


Mali Kurumlar İle Çalışma Ve Veznedarlık Birimi Baş uzmanı

Görevleri 

Banka aktif ve pasiflerinin yönetimi;

Likidite ve döviz pozisyonu izleme;

Bankalar arası piyasada çalışma;

Veznedarlık raporlarının yapılması. 

Aranan talepler 

Uzmanlık alanında yüksek lisans eğitimi (ekonomik, mali-ekonomik, muhasebe kayıtları);

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Finans ve ekonomi alanında iş tecrübeli:  Muhasebe, Mali Yönetim,  en az 3 yıllık İktisatçı görevinde;

MS Office programlarını (MS Office: Word, Excel, Power Point) çok iyi düzeyde kullanabilen;

Büyük bir miktarda bilgi ile çalışabilen,  dikkatli, strese dayanıklı, titiz, başkalara yardıma hazır, iyi niyetli olan;

İş seferlerine hazır olan.   

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  

POS/ATM cihazları ve plastik kartlar servisi ile ilgili Baş Uzman

Görevleri :

ATM/POS cihazları kapsamında  müşteriler  bankaların teknik desteği;

Çelişkili  işlemlerin incelenmesi;

POS cihazının ayarı, kurulumu ve servis bakımı (yazılım yükleme,  konfigürasyon ayarı,  korumanın kriptografik anahtarlarının yüklenmesi);

ATM yazılımının ayar/düzeltilmesi;

ATM için yazılımın yeni sürümlerini test edilmesi;

ATM ağı host tarafının tasarımında destek;

ATM’de yeni ürünler/hizmetlerin uygulanması (NDC senaryosu, ekran şekilleri);

Yedek parça  stok kontrolü ve siparişi;

Kurumsal müşterilerin başvurularını inceleme; 

Kurumsal müşterilerin servis bakımı konularında, bu sırada  arızanın birincil diagnostiğinin yapılması,  arızaları gidermek için  standart çözümleri arama gibi konularda telefon üzerinden uzaktan destek verme;

Müşterilerin  hududunda bulunan POS cihazların servis bakımı ile ilgili müşteri danışmanlığında bulunma, müşteriler ile karşılıklı ilişkiler, şikayetlerle çalışma, ödeme cihazının kullanımı konusunda müşteri servisi sırasında müşteriler ile çelişkili ve tartışmalı durumların teknik analizini yapma.  

Aranan talepler:

Ekonomik veya finans eğitimi alanında yüksek lisans (maliye, bankacılık veya muhasebe kayıtları branşından);

En az 2 yıllık iş  tecrübeli;

Özb.C. bankacılık mevzuatı ve  standart yasal düzenlemelerin taleplerini bilen;

Büyük hacimde bilgi ile çalışmaya yetenekli;

İş disiplin olan, becerikli, girişken, strese dayanıklı, öncelikleri kendi başına belirleyebilen ve sıkı zaman yönetimine uyan,  takım çalışmasına yatkın, dürüstlük; 

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Kurumsal müşteriler ile çalışma konusunda Baş Uzman

Görevleri:

Müşteri veritabanını tutma, tüm değişiklikler ve tadilleri zamanında işlemek;

Mevcut müşterilere servis kalitesini arttırma üzere önerileri hazırlamak, yeni müşterilerin araması ve ilgisini çekmeye çabalarda bulunmak;

Müşterilerinden  paraların gelmesinin devamlı kontrol etmek;

Tanzim edilen sürelerde ve onaylanan formlarda yapılan işler hakkında raporlar sunmak;

List1 ve List2 üzere kayıtları zamanında tutmak;

Özel hesaplar üzere paraların zamanında ve yasal geçişini sağlamak;

Havale mektubu ve ödeme emirleri üzere  geri çekme ve red işlemleri zamanında yerine getirme, ayrıca müşteri  mesajlarına cevap vermek.  

Aranan talepler:

Bankacılık, kredi, ekonomi, finans, muhasebe kayıtları ve denetim alanında Üniversite mezunları, yüksek lisanslı uzmanlar;

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Muhasebe kayıtları alanında en az 2 yıllık iş tecrübeli,  yeterli mesleki yeteneklere sahip olan;

Muhasebe kayıtları ilkeleri,  muhasebe kayıtları ve raporlamanın esas prensipleri ve yöntemleri, ödeme ve hesap kuralları hakkında bilgi sahibi;

Bilgisayarı mükemmel derecede bilen;

Analitik düşünebilen, çekidüzenli;

İyi iletişim becerisi ve konuşmada konuya hakim olması, esnek ve iletişime açık olan;

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Bilgi teknolojileri (IT) Departman müdürü

Görevleri :

Birim  faaliyetinin yönetimi;

Bankanın otomatik sistemi ve bilgi sisteminin kesintisiz çalışmasını sağlamak;

Ağ ve sunucu  alt yapısı, veritabanı destek verilmesi;

Local bilgisayar ağı ve banka sunucularının yönetimi;

Belgelerin  ve işlem günü süreçlerinin günlük arşivlenmesi;

Ekipmanı bakımı ile ilgili planlanan görevler, çalışma santralleri ve antivirus sistemleri vesairelerin yazılım çalışma gücünün izlemesi.


Aranan talepler:

IT alanında en az 10 yıllık iş tecrübeli;

Teknik alanında Yüksek Lisanslı;

Esas program ürünleri (Software, Hardware) ile çalışmak için yeterli becerisi olmalı;

Özbekçe, Rusça, İngilizce  dil bilgisine mutlaka bilmeli, tercihen Türkçe konuşma diline hakim (veya öğrenmeye istekli);

Analitik düşünebilen, sistem düşünceli,  çağdaş bilişim sistemlerin mimarisi ve çalışma konusunda bilgi sahibi,  veritabanı  analiz ve saklama konusunda bilgi sahibi;

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır; 

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 


Metodoloji birim müdürü

Görevleri :

Dahili  standart doküman tasarının anlamı ve içeriğini  onaylayan kişiye kısa ve açık bir şekilde anlatma becerisi

Planlar ile tanzim edilen süre kapsamında ve ayrıca  yönetimin ayrı talimatları kapsamında dahili standart doküman projelerinin hazırlanması;

Birimlerden  onay için  gelen ve  hazırlanan dahili standat dokümanların   usulune uygun hazırlama kurallara uygunluğunu sağlama;

Planlar ile tanzim edilen süre kapsamında ve ayrıca  yönetimin ayrı talimatları kapsamında dahili standart doküman projelerinin hazırlanması;

Birimlerden  onay için  gelen ve  hazırlanan dahili standat dokümanların   usulune uygun hazırlama kurallara uygunluğunu sağlama;

Alt birim yöneticileri tarafından hazırlanan, yapısal alt birim çalışanları için görev iş tanımları metin düzeltme becerisi;

Yapısal alt birim  müdürleri ile ortaklaşa, Özb.C.’inin yürürlükte olan mevzuatı ve Merkez Bankasının standart dokümanlarına kesinlikle uygun şekilde dahili  düzenleme belgeleri (talimat, hükümler, kurallar, prosedürleri) geliştirir;

Lokal belgelerin tescil edilmesi ile ilgili çalışmaları organize etmek ve kendi mesleki faaliyetinde onların taleplerini ileride uygulanması için bankanın yapısal alt birimlerinde    müdürler ile ortaklaşa incelenmesi;

Bankacılık mevzuatının incelenmesi, çalışanların yeterliliğini arttırma konusunda diğer birim yöneticileri ile düzenli çalışmaları organize etmek.

Aranan talepler:

Mesleki Eğitim, Yüksek Lisans (Ekonomik veya Hukuk);

Bankacılık sisteminde düzenleyici belgelerin hazırlanması sahasında daha önceki iş deneyimi en az 7 yıl olmalı; 

Mevzuat bilgisi ve onu uygulayabilme becerisi,  mevzuata uygun evrakları tutma becerisi;

Özbekçe, Rusça, İngilizce  dil bilgisine mutlaka bilmeli, tercihen Türkçe konuşma diline hakim (veya öğrenmeye istekli);

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 


POS/ATM cihazları ve plastik kart servis uzmanı

Görevleri :

Lokal projeler üzere   ЕОПЦ, НUМО, Munis  bilgi işleme merkezleri ile teknik iletişim;

Uluslararası OBI işlem dosyasının  işlenmesi;

Banka terminal ağı parametrelerini ayarlama ve yapısal düzenlemesi;

Bankanın POS cihazlarının dokunması;

Banka/şube dahili birimlere teknik bakım destek verilmesi;

Bankanın edinme ağının desteklenmesi;

Plastik kartlar ile ilgili bankanın ABC çalışmasının otomasyonu ve geliştirilmesi için teknik şartnamenin yazılması;

Banka şubeleri için satın alınan kabartma makinelerin kurulumu ve kontrolü ve  şube elemanları için teknik eğitim verilmesi;

Şube kapsamında pos cihazların kayıt modulünün tasarlanması ve uygulanması;

Aşağıda listelenen ile çalışmalardan sorumlu teknik uzman:  

      1. МПС "Uzkard"

      2. АБС NCI

      3. МПС VISA/Unionpay/MasterCard

      4.POS – terminal cihazı 

Aranan talepler:

Ekonomik veya finans eğitimi alanında yüksek lisans (maliye, bankacılık veya muhasebe kayıtları branşından);

Özb.C. bankacılık mevzuatı ve  standart yasal düzenlemelerin taleplerini bilen;

Büyük hacimde bilgi ile çalışmaya yetenekli;

Özbekçe, Rusça, İngilizce  dil bilgisine mutlaka bilmeli, tercihen Türkçe konuşma diline hakim (veya öğrenmeye istekli);

İş disiplin olan, becerikli, girişken, strese dayanıklı, öncelikleri kendi başına belirleyebilen ve sıkı zaman yönetimine uyan,  takım çalışmasına yatkın, dürüstlük; 

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Fergana Ofis Yöneticisi

Görevleri :

Şubenin verimli yönetimi.  Pazarlama aktivitelerin planlanması ve uygulanması,  irtibat yerlerinin geliştirilmesi,  Şube geliştirme;

Kilit değerleri yerine getirme ve Şube randımanını sağlamak;

Şubenin verimli çalışmasını organize etme;

Üst yönetimin kararlarının yerine getirilmesini sağlama ve kontrolü; 

Aranan talepler:

Eğitimi: Ekonomi alanına Yüksek Lisans (Finans ve bankacılık);

Bankacılık sisteminde en az 12 yıl iş deneyimi.  Kredi Tahsis, Pazarlama, Mevduat ve diğer banakcılık alanlarında iş tecrübeli;

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Çeşitli program paketi ile, veri taban ile,  Word, Excel, Power Point vesaire programlarda çalışma becerisi;

İş seferlerine hazır olan

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır.  


7.01.2021