Kariyer olanakları

Eğer aşağıda verilen iş fırsatları ile ilgileniyorsanız, lütfen geri bildiriminizi dmuzaffarova@ziraatbank.uz e-mail adresine gönderebilirsiniz. 

Telefon: +99878 147-96-13; 147-96-15;


İç kontrol birimi Baş Uzmanı

Görevleri 

Karapara aklama ve terör finansmanını amaçlayan para araçları veya diğer mal varlığı ile işlemleri verimli açıklama ve önleme;

Özb.C. Merkez bankası standart dokümanları, mevzuata uygun müşterilerin makul denetimi ile ilgili tedbirleri uygulama;

Kendi yetki kapsamında,  standart dokümanlar ve dahili düzenlemelere üstlenmiş olan amaç ve görevlere ulaşmak için  kendi amaçlarıne erişmek için gereken tedbirleri almak;

Banka tarafından mevzuat ve banka dahili evrakların yerine getirilmesi üzerinden zamanında kontrolü;


Aranan talepler 

Ekonomik veya finans eğitimi alanında yüksek lisans (maliye, bankacılık veya muhasebe kayıtları branşından);

Bankacılık faaliyetinde en az 1 yıllık iş  tecrübeli;

Cumhuriyette ve yurt dışında diğer bankalar ile muhabir ilişkilerinin iç kontrol sisteminin öğrenilmesi;

Yazılım paketinin emin kullanıcısı, Microsoft’tan (Word, Excel, Power Point vesaire) esas ofis programları bilen;

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Özb.C. bankacılık mevzuatı ve  standart yasal düzenlemelerin taleplerini bilen;

Büyük hacimde bilgi ile çalışmaya yetenekli;

İş seferlerine hazır olan.   

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Mali Kurumlar İle Çalışma Ve Veznedarlık Birimi Baş uzmanı

Görevleri 

Banka aktif ve pasiflerinin yönetimi;

Likidite ve döviz pozisyonu izleme;

Bankalar arası piyasada çalışma;

Veznedarlık raporlarının yapılması. 

Aranan talepler 

Uzmanlık alanında yüksek lisans eğitimi (ekonomik, mali-ekonomik, muhasebe kayıtları);

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Finans ve ekonomi alanında iş tecrübeli:  Muhasebe, Mali Yönetim,  en az 3 yıllık İktisatçı görevinde;

MS Office programlarını (MS Office: Word, Excel, Power Point) çok iyi düzeyde kullanabilen;

Büyük bir miktarda bilgi ile çalışabilen,  dikkatli, strese dayanıklı, titiz, başkalara yardıma hazır, iyi niyetli olan;

İş seferlerine hazır olan.   

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  

POS/ATM cihazları ve plastik kartlar servisi ile ilgili Baş Uzman

Görevleri :

ATM/POS cihazları kapsamında  müşteriler  bankaların teknik desteği;

Çelişkili  işlemlerin incelenmesi;

POS cihazının ayarı, kurulumu ve servis bakımı (yazılım yükleme,  konfigürasyon ayarı,  korumanın kriptografik anahtarlarının yüklenmesi);

ATM yazılımının ayar/düzeltilmesi;

ATM için yazılımın yeni sürümlerini test edilmesi;

ATM ağı host tarafının tasarımında destek;

ATM’de yeni ürünler/hizmetlerin uygulanması (NDC senaryosu, ekran şekilleri);

Yedek parça  stok kontrolü ve siparişi;

Kurumsal müşterilerin başvurularını inceleme; 

Kurumsal müşterilerin servis bakımı konularında, bu sırada  arızanın birincil diagnostiğinin yapılması,  arızaları gidermek için  standart çözümleri arama gibi konularda telefon üzerinden uzaktan destek verme;

Müşterilerin  hududunda bulunan POS cihazların servis bakımı ile ilgili müşteri danışmanlığında bulunma, müşteriler ile karşılıklı ilişkiler, şikayetlerle çalışma, ödeme cihazının kullanımı konusunda müşteri servisi sırasında müşteriler ile çelişkili ve tartışmalı durumların teknik analizini yapma.  

Aranan talepler:

Ekonomik veya finans eğitimi alanında yüksek lisans (maliye, bankacılık veya muhasebe kayıtları branşından);

En az 2 yıllık iş  tecrübeli;

Özb.C. bankacılık mevzuatı ve  standart yasal düzenlemelerin taleplerini bilen;

Büyük hacimde bilgi ile çalışmaya yetenekli;

İş disiplin olan, becerikli, girişken, strese dayanıklı, öncelikleri kendi başına belirleyebilen ve sıkı zaman yönetimine uyan,  takım çalışmasına yatkın, dürüstlük; 

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Kurumsal müşteriler ile çalışma konusunda Baş Uzman

Görevleri:

Müşteri veritabanını tutma, tüm değişiklikler ve tadilleri zamanında işlemek;

Mevcut müşterilere servis kalitesini arttırma üzere önerileri hazırlamak, yeni müşterilerin araması ve ilgisini çekmeye çabalarda bulunmak;

Müşterilerinden  paraların gelmesinin devamlı kontrol etmek;

Tanzim edilen sürelerde ve onaylanan formlarda yapılan işler hakkında raporlar sunmak;

List1 ve List2 üzere kayıtları zamanında tutmak;

Özel hesaplar üzere paraların zamanında ve yasal geçişini sağlamak;

Havale mektubu ve ödeme emirleri üzere  geri çekme ve red işlemleri zamanında yerine getirme, ayrıca müşteri  mesajlarına cevap vermek.  

Aranan talepler:

Bankacılık, kredi, ekonomi, finans, muhasebe kayıtları ve denetim alanında Üniversite mezunları, yüksek lisanslı uzmanlar;

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Muhasebe kayıtları alanında en az 2 yıllık iş tecrübeli,  yeterli mesleki yeteneklere sahip olan;

Muhasebe kayıtları ilkeleri,  muhasebe kayıtları ve raporlamanın esas prensipleri ve yöntemleri, ödeme ve hesap kuralları hakkında bilgi sahibi;

Bilgisayarı mükemmel derecede bilen;

Analitik düşünebilen, çekidüzenli;

İyi iletişim becerisi ve konuşmada konuya hakim olması, esnek ve iletişime açık olan;

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Fergana Ofis veznedarı

Görevleri :

Para ve tahvillerin  kabulu, kayıtları, verilmesi ve muhafazasını yerine getirmek, onların sağlam kalmasını  sağlamak;

Banka kurumlarında  evrak işlemleri ve paraların kabulü;

Bireysel ve tüzel kişilerin kasa hizmetleri;

Döviz değiştirme işlemlerini yerine getirmek;

Plastik kartlarla çalışmak;

Kasa işlemleri ile ilgili işletim günü evraklarının hazırlanması;

Kasa işlemlerinin  kayıt defterlerinde ve ABC’de yansıtılması. 

Aranan talepler:

Kasa ve banka evrakları formlarını,  paraların kabulü, verilmesi ve saklama kuralları, raporlama belgeleri düzenleme kuralları,  paraların sağlam kalmasını sağlama kurallarından bilgisi olan;

Hesaplamaları yapaıbilen, bilgisayarı kullabilen;

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

İş seferlerine hazır olan;

En az 2 yıl tecrübeli.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Bilgi teknolojileri (IT) Departman müdürü

Görevleri :

Birim  faaliyetinin yönetimi;

Bankanın otomatik sistemi ve bilgi sisteminin kesintisiz çalışmasını sağlamak;

Ağ ve sunucu  alt yapısı, veritabanı destek verilmesi;

Local bilgisayar ağı ve banka sunucularının yönetimi;

Belgelerin  ve işlem günü süreçlerinin günlük arşivlenmesi;

Ekipmanı bakımı ile ilgili planlanan görevler, çalışma santralleri ve antivirus sistemleri vesairelerin yazılım çalışma gücünün izlemesi.


Aranan talepler:

IT alanında en az 10 yıllık iş tecrübeli;

Teknik alanında Yüksek Lisanslı;

Esas program ürünleri (Software, Hardware) ile çalışmak için yeterli becerisi olmalı;

Özbekçe, Rusça, İngilizce  dil bilgisine mutlaka bilmeli, tercihen Türkçe konuşma diline hakim (veya öğrenmeye istekli);

Analitik düşünebilen, sistem düşünceli,  çağdaş bilişim sistemlerin mimarisi ve çalışma konusunda bilgi sahibi,  veritabanı  analiz ve saklama konusunda bilgi sahibi;

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır; 

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 


Metodoloji birim müdürü

Görevleri :

Dahili  standart doküman tasarının anlamı ve içeriğini  onaylayan kişiye kısa ve açık bir şekilde anlatma becerisi

Planlar ile tanzim edilen süre kapsamında ve ayrıca  yönetimin ayrı talimatları kapsamında dahili standart doküman projelerinin hazırlanması;

Birimlerden  onay için  gelen ve  hazırlanan dahili standat dokümanların   usulune uygun hazırlama kurallara uygunluğunu sağlama;

Planlar ile tanzim edilen süre kapsamında ve ayrıca  yönetimin ayrı talimatları kapsamında dahili standart doküman projelerinin hazırlanması;

Birimlerden  onay için  gelen ve  hazırlanan dahili standat dokümanların   usulune uygun hazırlama kurallara uygunluğunu sağlama;

Alt birim yöneticileri tarafından hazırlanan, yapısal alt birim çalışanları için görev iş tanımları metin düzeltme becerisi;

Yapısal alt birim  müdürleri ile ortaklaşa, Özb.C.’inin yürürlükte olan mevzuatı ve Merkez Bankasının standart dokümanlarına kesinlikle uygun şekilde dahili  düzenleme belgeleri (talimat, hükümler, kurallar, prosedürleri) geliştirir;

Lokal belgelerin tescil edilmesi ile ilgili çalışmaları organize etmek ve kendi mesleki faaliyetinde onların taleplerini ileride uygulanması için bankanın yapısal alt birimlerinde    müdürler ile ortaklaşa incelenmesi;

Bankacılık mevzuatının incelenmesi, çalışanların yeterliliğini arttırma konusunda diğer birim yöneticileri ile düzenli çalışmaları organize etmek.

Aranan talepler:

Mesleki Eğitim, Yüksek Lisans (Ekonomik veya Hukuk);

Bankacılık sisteminde düzenleyici belgelerin hazırlanması sahasında daha önceki iş deneyimi en az 7 yıl olmalı; 

Mevzuat bilgisi ve onu uygulayabilme becerisi,  mevzuata uygun evrakları tutma becerisi;

Özbekçe, Rusça, İngilizce  dil bilgisine mutlaka bilmeli, tercihen Türkçe konuşma diline hakim (veya öğrenmeye istekli);

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 


İnsan Kaynakları depatman müdürü

Görevleri :

Personel ekibine odaklı ortamı sağlayan  personel yönetim alanındaki görevleri yönetebilme becerisi;

Elemanların hak ve olanakların genişletilmesine, iş kalitesine, performansa, amaca ulaşmak, ayrıca insan kaynakları ve elemanların devamlı gelişmesi konusunda  özen gösterebilme yeteneği;

Organizasyonel planlama süreçleri ile ilgilenir: şirketin yapısını, gelecekteki projeleri değerlendirmek, işletme genelinde personel ihtiyacını tahmin etmek;

Şirketin kurumsal kültürünü, şirketin hedeflerine ulaşmasını destekleyecek ve motivasyonu artıracak şekilde geliştirmek;

Başvuran adaylar arasından deneyimli personeli çekmek için olumlu bir itibar yaratır;

Yakın gelecekte ve uzun vadede personel gereksinimlerini planlamak, yedek personel kaynağını oluşturmak ve gerekli uzmanların anında  aranması;

İşletmenin iç kurallarına uyumu üzerinden kontrolü gerçekleştirmek ve iş uyuşmazlıklarının ve anlaşmazlıklarrın çözümünde yer almak.

Aranan talepler:

Yüksek Lisans Eğitimli (mali veya hukuk);

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

İstenen iş deneyimi:  7  yıl üzerinde;

Staj, eğitim, yeterlilik sınav, eleman terfi programlarının organize edilmesi,  hazırlanması,  eğitim, sosyal programların organize edilmesi ve düzenlenmesi;

Benzer pozisyondan iş deneyimi  10 yıldan;

MS Office programlarının emin kullanıcısı;

Özb.C. İş Kanunu bilgisine sahip;

Özbekistan Cumhuriyeti  bankacılık ve mali kuruluşların faaliyeti ile ilgili yasal düzenlemeler bilgisine sahip;

Bankacılık mali sistem ve bankacılık faaliyetiin stratejik yönelimleri  gelişme istikballeri bilgisine sahip;

Personel değerlendirmenin çağdaş yöntemleri bilgisine sahip;

Dikkatli, sorumlu, sonuca odaklı;

Sözlü ve yazılı olarak okur-yazar; 

Ekip çalışmasına yatkın;

Büyük miktardaki bilgileri hızlı şekilde işleyebilen;

Karar alabilen, onlar için sorumluluklara üstlenebilen; 

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Banka risk yönetim müdürü

Görevleri:

Banka çalışanlarının kendi iş görevlerinin yerine getirilmesi sırasında ve bankacılık hizmetlerin verilmesinde  mevzuat  ve yasal düzenleme kurallarını kesin  yerine getirilmesi üzerinden kontrolü yapma;

Her türlü risklerin takibi ve raporlamanın   zamanında ve verimli sistemini yerine getirme,  açıklanan risklerin incelenmesi sonucunda ilgili sonuçları yapma ve  banka faaliyetine risk etkisini önleme ve azaltma üzere önerilerde bulunmak;

İşlemlerin yapılmasını düzenleyen bankacılık hizmetleri ve işlemleri hakkında bankanın dahili doküman projelerin hazırlanmasında katılmak, ayrıca  bankanın  bilgi veritabanına izinsiz erişiminden güvenli korumayı sağlayan programların hazırlanmasında ve geliştirilmesinde katılmak;

Banka Yönetimine ve Risk Yönetim Komitesine her yarım yıllık için banka risk yönetimi sonuçları hakkında raporları sunmak. 


Aranan talepler:

Bankacılık alanında,  banka bünyesinde danışmanlık, denetim, mali birim veya kurumsal kredi tahsis biriminde veya  risk yönetim değerlendirme ve metodolojisi konuları ile ilgili alt birimlerde en az 5 (beş) yıllık iş tecrübeli;

Çok iyi analitik düşünceli;

Ekonomi veya Finans konularında yüksek lisans eğitimini tamamlamış (finans, bankacılık veya muhasebe kayıtları bölümlerinden mezun);

Program paketinin emin kullanıcısı,  Microsoft Ofis programlarına (Word, Excel, Power Point vesaire) hakim; 

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Özb.C. bankacılık mevzuatı ve yasal düzenlemelerin talepleri bilgisine sahip;

Büyük miktarda olan  veriler ile çalışabilme gücü;

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Pazarlama ve Yatırım yönetim merkez müdürü

Görevleri :

Marka pazarlaması;

Yuvarlak masa, konferans ve diğer aktiveler kapsamında banka katılımının hazırlık ve  refakat işlemleri;

İmaj ve reklam promosyon malzemeleri (reklam bilgi malzemelerin, çeşitli hediyelik ve basılı ürünlerin tasarımı ve siparişi) ile ilgili çalışmaların  hazırlanmasında katılım ve  koordinasyonu;

Makale, bülten, basın açıklaması, resmi mesajların yazılması ve medyada yayınlanması,  banka kurumsal websitesinde demeçlerin verilmesi;

SMM- sosyal medya çalışması;

Rekabet ortamın izlemesi;

Banka PR çalışmaların performansını değerlendirme ve analizi;

Banka amblem imalat çalışmalarının hazırlanması ve koordinasyonu;

Bölüm çalışanların yönetiminde bulunmak;

Bankaclık hizmetleri pazarını incelemek;

Potansiyel müşterileri çekmek.   

Aranan talepler:

Eğitimi: Ekonomi alanında yüksek lisans (finans ve bankacılık);

Bankacılık sisteminde en az 7 yıl iş deneyimli.  Kredi tahsis, mevduat alanında iş deneyimi takdirlenir;

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Çeşitli program ürünleri, veritaban ile çalışma becerisi;

Word, Excel, Power Point vesaireler;

Sözlü ve yazılı iletişim becerileri

İş seferlerine hazır olan.


Banka operatörü / gişe yetkilisi

Görevleri :

Müşteri danışmanlığı

Hesap ve mevduatları açma, tutma ve kapatma;

Kredi işlemleri;

Plastik kart işlemleri

Kamu hizmetleri faturası ve diğer ödemelerin kabulü;

Hesap açarak ve hesap açmaksızın para transfer işlemleri.


Aranan talepler:

Bankacılık, kredi, ekonomi, finans, muhasebe kayıtları ve denetim konularında yüksek lisans eğitiminden  mezun olan  uzmanlar; 

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

En az 1 yıl iş tecrübeli;

Bankacılık faaliyeti esas bilgilerine hakim;

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı; 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır.  


Türkçe Tercüman

Görevleri :

Sözlü çevirileri yapar, iş görüşmelerinde katılır;

Tanzim edilen sürelerde yazılı  olarak tam ve kısaltılmış çevirileri yapar;

Hazırlanan  dosyalar üzere gerek görülen dilde özetlerin hazırlanmasında katılır;

Yapılan çevirilerin kayıtlarını tutar ve sistemleştirir, raporlama yapar;

Yöneticinin diğer talimatları. 

Aranan talepler:

Yüksek lisans

Akıcı şekilde Türkçe, Rusça ve İngilizce’ye (tercihen) hakim,  zengin kelime dağarcığı;

Çeşitli konularda (genelde bankacılık)  evrakların  kaliteli tercümesi ve/veya tercümenin kontrol edip düzeltmesi,  tercüme doğruluğu ve terminoloji tutarlığını sağlamak;

Konuşma ve yazışmaya hakim,  ifade yeteneği yüksek; 

Dikkatın yoğunlaşmasına odaklı,  verbal mantıksal düşünmesi gelişen,  işitme ve dinleme becerisine hakim,  duygusal sabit, sabırlı, titiz, detaycı olma;

İletişime açık, sorumlu,  çok görev modunda çalışabilmeye yetenekli olmak;

İş seferlerine hazır olan 

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı;

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır.  


Operasyon Merkez Uzmanı

Aranan talepler :

Bankacılık, kredi, ekonomi, finans konularında yüksek lisans eğitiminden  mezun olan  uzmanlar; 

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Yabancı döviz, mevduat işlemleri, ihracat ve ithalat sözleşmeleri alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip,  yeterli mesleki becerisi mevcut;

Bankacılık faaliyetini düzenleyen, bu sırada döviz işlemleri konusundaki yürürlükte olan mevzuat bilgisine sahip;

İyi iletişim becerisi ve konuşmada konuya hakim olması, esnek ve iletişime açık olan;

Bilgisayar bilgi seviyesi mükemmel olmak;

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Mali Kurumlar İle Çalışma Ve Veznedarlık Birimi uzmanı

Görevleri :

Banka aktifleri ve pasiflerinin yönetimi;

Likidite ve döviz pozisyonu izleme;

Bankalar arası piyasada çalışma;

Veznedarlık raporlarının yapılması. 

Aranan talepler:

Ekonomik veya finans eğitimi alanında yüksek lisans (maliye, bankacılık veya muhasebe kayıtları branşından);

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Özb.C. bankacılık mevzuatı ve  standart yasal düzenlemelerin taleplerini bilen;

Büyük hacimde bilgi ile çalışmaya yetenekli;

İş disiplin olan, becerikli, girişken, strese dayanıklı, öncelikleri kendi başına belirleyebilen ve sıkı zaman yönetimine uyan,  takım çalışmasına yatkın, dürüstlük; 

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı; 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır.  


İnsan Kaynakları birim uzmanı

Görevleri :

Bankanın her bir elemanı için bilgileri (bilgi formun) zamanında hazırlanması, çalışma karnelerin doldurulması, T2 kart formlarının kaydı;

Maaş, eleman prim raporlarının, personel sayı değerleri raporları, personel yapısı ve personelin işten ayrılma oranı, rapor dönemi içerisinde  iş pazarındaki durum ile ilgili raporları hazırlamak;

Tüm çalışanlara personel konuları ve önemli kadro kararları hakkında bilgilendirmek;

Banka Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen ve yetkili kişiler tarafından imzalanan ve sicile alınan emir ve talimatların  elemanlar tarafından tanışılması amacında yazılı şekilde usulune uygun tescili;

Ekibin sosyal gelişmesi planlanmasında, iş çelişkileri ve anlaşmazlıkların çözümünde katılmak.

Aranan talepler:

Yüksek Lisans (Personel yönetimi alanında ek eğitimi avantaj olur);

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Özbekistan Cumhuriyeti İş Kanunu temellerinin bilgisi;

Banka ve birimleri  faaliyeti hakkında emirler, içdüzen kurallarının bilgisi;

Devlet kayıt sistemin esas hükümlerinin bilgisi;

Ekonomi temelleri ve çalışmanın bilimsel organize edilmesi bilgisi;

Benzer pozisyonda en az 3 yıl iş tecrübeli;

Bilgili konuşma ve iletişime açık;

Amaca hedefli ve sonuca odaklı;

İleri düzey bilgisayar kullanıcısı (internet, MS Office, Outlook);

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


POS/ATM cihazları ve plastik kart servis uzmanı

Görevleri :

Lokal projeler üzere   ЕОПЦ, НUМО, Munis  bilgi işleme merkezleri ile teknik iletişim;

Uluslararası OBI işlem dosyasının  işlenmesi;

Banka terminal ağı parametrelerini ayarlama ve yapısal düzenlemesi;

Bankanın POS cihazlarının dokunması;

Banka/şube dahili birimlere teknik bakım destek verilmesi;

Bankanın edinme ağının desteklenmesi;

Plastik kartlar ile ilgili bankanın ABC çalışmasının otomasyonu ve geliştirilmesi için teknik şartnamenin yazılması;

Banka şubeleri için satın alınan kabartma makinelerin kurulumu ve kontrolü ve  şube elemanları için teknik eğitim verilmesi;

Şube kapsamında pos cihazların kayıt modulünün tasarlanması ve uygulanması;

Aşağıda listelenen ile çalışmalardan sorumlu teknik uzman:  

      1. МПС "Uzkard"

      2. АБС NCI

      3. МПС VISA/Unionpay/MasterCard

      4.POS – terminal cihazı 

Aranan talepler:

Ekonomik veya finans eğitimi alanında yüksek lisans (maliye, bankacılık veya muhasebe kayıtları branşından);

Özb.C. bankacılık mevzuatı ve  standart yasal düzenlemelerin taleplerini bilen;

Büyük hacimde bilgi ile çalışmaya yetenekli;

Özbekçe, Rusça, İngilizce  dil bilgisine mutlaka bilmeli, tercihen Türkçe konuşma diline hakim (veya öğrenmeye istekli);

İş disiplin olan, becerikli, girişken, strese dayanıklı, öncelikleri kendi başına belirleyebilen ve sıkı zaman yönetimine uyan,  takım çalışmasına yatkın, dürüstlük; 

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Kurumsal müşteriler ile çalışma uzmanı

Aranan talepler :

Bankacılık, kredi, ekonomi, finans, muhasebe kayıtları ve denetim  konularında Yüksek Lisans eğitiminden  mezun olan  uzmanlar; 

Bankacılık alanında, yabancı döviz işlemleri alanında en az 2 yıl iş deneyimine sahip,  yeterli mesleki becerisi mevcut;

Bankacılık faaliyetini düzenleyen, bu sırada döviz işlemleri konusundaki yürürlükte olan mevzuat bilgisine sahip;

İyi iletişim becerisi ve konuşmada konuya hakim olması, esnek ve iletişime açık olan;

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Bilgisayar bilgi seviyesi mükemmel olmak;

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Banka Risk Yönetimi Uzmanı

Görevleri :

Her türlü risklerin takibi ve raporlamanın   zamanında ve verimli sistemini yerine getirme,  açıklanan risklerin incelenmesi sonucunda ilgili sonuçları yapma ve  Banka faaliyetine risk etkisini önleme ve azaltma üzere önerilerde bulunmak;

Dünya mali ekonomik değişiklikler, bu sırada milli ekonomideki değişiklikler konusunu incelemek, takip etmek ve gerek görüldüğünde önerilerde bulunmak;

Bankanın faaliyette bulunması sırasında Banka tarafından yer verilen yasal hatalar, akdedilen sözleşme koşullarının banka ve/veya onun akit taraflarınca ihlali sonucunda Bankanın uğrayabileceği zarar  risklerini belirlemek. 

Aranan talepler:

Ekonomik veya finans eğitimi alanında yüksek lisans (maliye, bankacılık veya muhasebe kayıtları branşından);

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Çok iyi analitik düşünceli;

Program paketinin emin kullanıcısı,  Microsoft Ofis programlarına (Word, Excel, Power Point vesaire) hakim; 

Özb.C. bankacılık mevzuatı ve  standart yasal düzenlemelerin taleplerini bilen;

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır;  


Fergana Ofis Yöneticisi

Görevleri :

Şubenin verimli yönetimi.  Pazarlama aktivitelerin planlanması ve uygulanması,  irtibat yerlerinin geliştirilmesi,  Şube geliştirme;

Kilit değerleri yerine getirme ve Şube randımanını sağlamak;

Şubenin verimli çalışmasını organize etme;

Üst yönetimin kararlarının yerine getirilmesini sağlama ve kontrolü; 

Aranan talepler:

Eğitimi: Ekonomi alanına Yüksek Lisans (Finans ve bankacılık);

Bankacılık sisteminde en az 12 yıl iş deneyimi.  Kredi Tahsis, Pazarlama, Mevduat ve diğer banakcılık alanlarında iş tecrübeli;

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Çeşitli program paketi ile, veri taban ile,  Word, Excel, Power Point vesaire programlarda çalışma becerisi;

İş seferlerine hazır olan

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı. 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır.  


Metodoloji Bölüm Hukuk Müşaviri

Görevleri:

Özb.C.’inin yürürlükte olan mevzuatına ve Merkez Bankası düzenleyici belgelerine kesin uygunlukta  planlar ile belirlenen süre kapsamında ve ayrıca yönetimin ayrı talimatları  kapsamında  dahili standart doküman projelerin geliştirilmesinde katılır;

Birimler tarafından  geliştirilen ve onaylama için gelen  dahili standart doküman projelerin  tanzim edilen hazırlama  kurallarına uygunluğunu sağlar;

Dahili standart doküman projelerin mutabık kalınması ve onay işlemlerini organize eder;

Yönetim talimatına uygun güncelleme kapsamında dahili standart dokümanlara yapılan değişiklikler, revize ve tadilleri düzeltir;

Dahili standart dokümanlar veritabanı yönetimini yapar;

Yapısal alt birim yöneticileri tarafından hazırlanan eleman  görev tanımlarını düzeltir;

Lokal belgelerin tescil edilmesi ile ilgili çalışmaları organize eder ve kendi mesleki faaliyetinde onların taleplerini ileride uygulanması için bankanın yapısal alt birimlerinde müdürler ile ortaklaşa incelenmesini organize eder;

Bankacılık mevzuatının incelenmesi, çalışanların yeterliliğini arttırma konusunda diğer birim yöneticileri ile düzenli çalışmaları organize eder.

Aranan talepler:

Hukuk derecesi;

Bankacılık sisteminde daha önceki iş deneyimi en az 5 yıl olmalı; 

Mevzuat bilgisi ve onu uygulayabilme becerisi, bankanın küresel  hatları ve banka iş süreçlerinin bilgi sahibi;

Akıcı derecede Rusça ve Özbekçe bilen (İngilizce ve Türkçe dil bilgisi takdir edilir);

Özb.C. Merkez Bankası düzenleyici belgelerinin bilgisi;

Profesyonel düzeyde ofis program paketinin bilgisi (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint vesaire);

Kişisel nitelikler: dikkatli, sorumlu, büyük miktarda olan bilgiler ile çalışabilme becerisi, okumaya istekli; 

İş seferlerine hazır olan.

Koşullar 

Özb.C. İş Kanununa uygun istihdam edilir;

Çalışma saatleri  9:00-18:00 olmak üzere hafta içi 5 gündür,2 gün tatil;

Kariyerde ilerleme fırsatı;

Mesleki eğitim ve ilerleme fırsatı; 

Maaşı iş görüşmesinde tartışılacaktır. 


10.08.2020