Tüketici kredisi

Krediler, tüketim ihtiyaçlarının karşılanması amacında Özbekistan Cumhuriyetinde imal edilen malların (iş, hizmetler) satınalınması için müşterilere verilir, özellikle: 

 • Halk tüketim mallarının (ev gereçleri, beyaz eşya, mobilya, enteriyör eşyaları vesaireler) satınalınması;
 • Evin yeniden tamiri ile ilgili konut binaların yeniden tamiri ile ilgili inşaat malzemelerinin ve/veya  hizmetlerin satınalması için ödeme yapma;
 • Diğer tüketim amaçları.  

Krediler, Özbekistan Cumhuriyeti ulusal para cinsinde  3 (üç) yıla kadar süreye verilir. 

Tüketici kredi için Banka tarafından tahsis edilecek  azami kredi tutarı,  kredi işlem günü Özbekistan Cumhuriyetinden tanzim edilen  300 (üç yüz) temel hesap  oranından aşmayan miktarda belirlenir. 

Kredi  işlemleri için gerekli  belgeler listesi: 

 • Başvuru sahibi ile ortak alıcının pasaport aslı; 
 • Satın alınacak malın alımı hakkındaki ön sözleşme;
 • Teminat karşılığı (kredi tutarına bağlı olarak  taşıt aracı, taşınmaz veya üçüncü kişilerin kefilliği olabilir). 

Kredi faiz oranları:

1-12 ay  - 23.5%;

13-24 ay - 24.5%;

25-36 ay - 25.5%

Tüketici Kredisi Ürünü “Huzurlu Ev”in kullanım koşulları

1. Ana parametreler ve kullanım koşulları:
1.1.  Ürün tipi  Vadeli kredi 
1.2.  Kredi ürününün adı Huzurlu ev
1.3.  Kredi ürününün tanımı Gerçek kişilere (tüketicilere) konut ve konut dışı binaların / dairelerin onarımı kapsamındaki işler ve hizmetleri finanse etmeleri için verilen tüketici kredisi ürünüdür.
1.4.  Kredi döviz türü  UZS
1.5.  Kredi vadesi  36 aya kadar
1.6. Faiz oranları

1-12 ay - %23.5 (yıllık);

13-24 ay - %24.5 (yıllık);

25-36 ay - %25.5 (yıllık).

1.7. Müşteri kredi başvurusunun değerlendirilme ve karara bağlanma süresi Kredi başvurusunun alınmasını izleyen beş iş günü içinde.
1.8. Asgari kredi tutarı 10.000.000,00 UZS.
1.9. Azami kredi tutarı (ödeme gücüne göre hesaplanır)  150.000.000,00 UZS.
1.10. Teminat tipi Taşınır veya taşınmaz mal rehni, gerçek / tüzel kişilerin kefaleti.
1.11. Müşteride aranacak şartlar
 • Özbekistan Cumhuriyeti Vatandaşlığı; 
 • Kredinin geri ödeme dönemi süresince 21-60 yaş aralığında olmak; 
 • Olumsuz kredi geçmişine sahip olmamak; 
 • Kredi tahsisi anında vadesi geçmiş kredi borcunun olmaması.
1.12. Ortak borçluda aranacak şartlar
 • Ortak borçlular: Borçlunun babası, annesi, çocukları, öz kardeşleri, eşi sayılırlar (sunulacak belgelerle kanıtlanması durumunda);
 • Özbekistan Cumhuriyeti Vatandaşlığı; 
 • Kredinin geri ödeme dönemi süresince 21-60 yaş aralığında olmak; 
 • Olumsuz kredi geçmişine sahip olmamak;
 • Kredi tahsisi anında vadesi geçmiş kredi borcunun olmaması.
1.13. Kredinin kullandırım şekli  Nakit olmayan, hizmet sağlayıcının hesabına para transferi şeklinde kullandırım.
1.14. Kredi tahsis kararının geçerlilik süresi  30 (otuz) gün.

0,00 UZS
28.10.2022