Faktoring

Kendi iş özelliklerine göre alacakların dönüşüm hızının hızlandırılmasına ilgi çeken ve ödeme ertelenmesi ile teslimatları devamlı yapan şirketlere Ziraat Bank Uzbekistan döner sermayenin arttırılması için elverişli ve karlı bir çözümü, yani faktoring işlemini önermektedir. 

Faktoring – teslim edilen mallar, yapılan işler veya verilen hizmetler için kabul edilen ve ödemesi yapılmayan taleplere göre  muhatapların  mali acente olan bankaya ödeme alma haklarını temlik etme karşılığına  girişimci tedarikçilerin finansmanı konusunda banka hizmetlerin türüdür.  

Faktoring işlemleri, müşteriye aşağıdakileri sağlar:

  • Sevkiyat durumunu tasdik eden vesaik mukabili teslimat tutarından %90’a kadar finansman almaya;
  • Rehinsiz finansman almaya;
  • Döner varlıkların uzun vadeli arttırılmasını sağlamaya;
  • Satış hacminin artışına göre finansmanı arttırmaya;
  • Para akışlarını uygun planlamaya;
  • Alacakların etkili kontrolü ve yönetimine. 

Faktoring işlemleri, “Özbekistan Cumhuriyeti hududunda ticari bankalar tarafından faktoring işlemlerini yapma kuralları hakkındaki” Hükümlerine dayalı yapılır (Özb.C. Adalet Bakanlığı tarafından 3.08.2000 tarihinde 953 no ile tescil edilmiştir).

Ziraat Bank Uzbekistan bankamız tarafından faktoring hizmetleri  milli para cinsi – Sum bazında, yabancı para cinsi – USD bazında da verilmektedir. 

25.09.2020